Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Kon Tum: Bội chi Quỹ BHYT

Đã đăng vào 21 Tháng 3, 2019 lúc 20:06

(kontumtv.vn) – Từ năm 2013 đến 2018, Quỹ BHYT tỉnh Kon Tum luôn trong tình trạng bội chi.

BOI CHI QUY BAO HIEM Y TE

Tốc độ tăng chi quỹ bình quân hàng năm khoảng 30%. Giai đoạn có sự điều chỉnh giá viện phí từ năm 2016  đến 2018, tốc độ chi quỹ tăng gần 130%. Trong 5 năm, ước bội chi Quỹ khám chữa bệnh BHYT của tỉnh 36 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do hiện nay, tỷ lệ đóng BHYT trên địa bàn tỉnh còn thấp, mức đóng hiện tại khoảng 4,5% so với mức lương cơ sở trong khi giá viện phí luôn được điều chỉnh tăng, làm gia tăng phí chi trả khám chữa bệnh từ Quỹ BHYT.

Trước tình hình này, ngành BHXH tỉnh tập trung tuyên truyền, khuyến khích người dân tham gia BHYT, mở rộng hơn nữa tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn.

Thu Trang – Công Luận

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét