Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Kon Tum tăng cường công tác đào tạo nghề

Đã đăng vào 15 Tháng 10, 2020 lúc 18:57

(kontumtv.vn) – Từ đầu năm đến nay, công tác đào tạo nghề, nhất là đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động tại chỗ và lao động nông thôn tiếp tục được đẩy mạnh triển khai trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

TANG CUONG CONG TAC DAO TAO NGHE

Đến hết tháng 9 năm 2020, các cấp ngành, địa phương trong tỉnh đã tạo điều kiện hỗ trợ trên 2.000 lao động tại chỗ được làm việc trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong và ngoài tỉnh. Phấn đấu cuối năm 2020, toàn tỉnh có khoảng 2.350 lao động có việc làm ổn định. Trong đó, 550 lao động được giới thiệu việc làm thông qua Trung tâm Dịch vụ việc làm; 100 lao động được xuất khẩu lao động và 1.700 lao động được giải quyết việc làm thông qua các nguồn vốn vay ưu đãi.

Đối với đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đến hết năm 2020, khoảng 3.500 lao động hoàn thành xong công tác đào tạo nghề, đạt 100% kế hoạch năm đề ra.

Thu Trang – Đức Thắng

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét