Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Kỳ họp bất thường HĐND thành phố Kon Tum

Đã đăng vào 5 Tháng 12, 2018 lúc 20:49

(kontumtv.vn) – HĐND thành phố Kon Tum đã tổ chức kỳ họp bất thường (nhiệm kỳ 2016- 2021) bầu chức danh Chủ tịch UBND thành phố và Ủy viên UBND thành phố (nhiệm kỳ 2016-2021). 

HDND THANH PHO KON TUM TO CHUC KY HOP BAT THUONG NHIEM KY 2016-2018

Tại kỳ họp, đại biểu HĐND thành phố Kon Tum đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 23 ngày 03/12/2018 của HĐND thành phố giới thiệu ông Nguyễn Văn Điệu – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách UBND thành phố Kon Tum giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Kon Tum (nhiệm kỳ 2016-2021).

Đại biểu HĐND thành phố Kon Tum tiến hành bỏ phiếu bầu ông Nguyễn Văn Điệu giữ chức danh Chủ tịch UBND thành phố (khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021).

Tại kỳ họp, HĐND thành phố đã xem xét, thông qua Tờ trình của UBND thành phố giới thiệu Ông Phạm Văn Khánh, Trưởng Phòng Quản lý đô thị thành phố Kon Tum bầu bổ sung Ủy viên UBND thành phố Kon Tum khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

CTV Minh Phượng

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét