Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Phát huy hiệu quả vốn tín dụng chính sách ủy thác qua các tổ chức chính trị – xã hội

Đã đăng vào 13 Tháng 1, 2019 lúc 20:10

(kontumtv.vn) – Đến hết ngày 31/12/2018, các tổ chức chính trị – xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã nhận ủy thác tín dụng từ Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng dư nợ hơn 2.300 tỷ đồng, tạo điều kiện cho hàng chục ngàn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

Vay vốn Ngân hàng CSXH

Vay vốn Ngân hàng CSXH

Hiện nay, có khoảng 63.500 hộ vay vốn đang còn dư nợ. Trong đó, dư nợ ủy thác qua Hội Liên hiệp Phụ nữ hơn 900 tỷ đồng, chiếm trên 41%; Hội Nông dân gần 700 tỷ đồng, chiếm khoảng 30%; Đoàn Thanh niên hơn 420 tỷ đồng, chiếm gần 20%; Hội Cựu chiến binh hơn 260 tỷ đồng, chiếm trên 11%.

Vốn tín dụng chính sách ủy thác qua các tổ chức chính trị – xã hội đã giúp hầu hết hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn với thủ tục đơn giản, giúp hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi ở khu vực nông thôn; góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trong tỉnh bình quân hàng năm từ 03 – 04%; tạo động lực thúc đẩy kinh tế tăng trưởng ổn định, bền vững.

Thu Trang – Công Luận

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét