Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Phiên họp Quốc hội chiều 21/5

Đã đăng vào 21 Tháng 5, 2020 lúc 20:05

(kontumtv.vn) – Tiếp tục kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khóa XIV, trong phiên họp chiều 21/5, Quốc hội tiếp tục cho ý kiến về Dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp và nghe Chính phủ báo cáo Dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sửa đổi. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì phiên họp.

ttxvn_2005_quoc_hoi

Tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về Dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi); nghe Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội trình bày báo cáo thẩm tra Dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi); nghe Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giám dịnh tư pháp.

Trong phiên họp, đã có 32 đại biểu đăng ký phát biểu đóng góp vào Dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp, trong đó có đại biểu Tô Văn Tám, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum.

Với tinh thần trách nhiệm cao, đã có gần 20 lượt đại biểu ý kiến góp ý, tranh luận về một số nội dung trong quá trình góp ý chưa thống nhất đối với Dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp. Trong đó, nội dung liên quan đến giám định kỹ thuật hình sự về âm thanh, tiếng nói được nhiều đại biểu quan tâm ý kiến, thảo luận.

Văn Hiển – Đức Thắng

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét