Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Quân đoàn 3 tổ chức học tiếng Ba Na

Đã đăng vào 11 Tháng 7, 2019 lúc 19:55

(kontumtv.vn) – Quân đoàn 3 đã phối hợp với Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Kon Tum tổ chức khai mạc lớp học tiếng Ba Na.

QUAN DOAN 3 TO CHUC LOP HOC TIENG BA NA

Tham gia lớp học có 22 cán bộ là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp được các đơn vị lựa chọn, phân công theo học trong thời gian 3 tháng.

Lớp học nhằm trang bị những kiến thức cơ bản, giúp cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp hiểu, nói và viết được tiếng Ba Na; góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, làm công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên.

CTV Duy Hùng

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét