Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Sắt son theo Đảng

Đã đăng vào 26 Tháng 1, 2020 lúc 7:13

(kontumtv.vn) – Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2020), toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vô cùng tự hào vì đất nước có một Đảng Cộng sản kiên cường, trung thành với Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lãnh đạo nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, làm nên những kỳ tích vĩ đại trong lịch sử dân tộc. Nhân dịp đầu xuân mới Canh Tý 2020, chúng ta cùng gặp gỡ những đảng viên 30, 40, 50 năm tuổi Đảng, những người một lòng sắc son theo Đảng và có nhiều đóng góp cho sự phát triển quê hương, đất nước.

Đảng viên Lê Việt Hùng ở thôn 5, xã Đoàn Kết, thành phố Kon Tum năm nay hơn 50 năm tuổi Đảng. Nhớ lại ngày được đứng vào hàng ngũ của Đảng, đảng viên Lê Việt Hùng không khỏi bồi hồi, xúc động:  “Tôi có nguyện vọng là cả dòng tộc, gia đình, bà con nói chung, trong đó có bản thân tôi nguyện một lòng theo Đảng. Cũng từ cái đó tôi đã tình nguyện tham gia quân giải phóng, để đi giải phóng dân tộc theo tiếng gọi thiêng liêng của Bác Hồ, và đến tháng 2/1969 thì một niềm tự hào lớn của tôi đã toại nguyện là được đứng trong hàng ngũ của Đảng để theo Đảng và giải phóng dân tộc”.

74 tuổi đời, hơn 50 năm tuổi Đảng, đảng viên Lê Việt Hùng luôn phát huy vai trò của một người đảng viên, gương mẫu trong gia đình và cộng đồng để con cháu, và người dân noi theo. Đảng viên Lê Việt Hùng chia sẻ: “Phải giáo dục cho con cháu phát huy truyền thống anh hùng, tự hào về Đảng quang vinh và cống hiến hơn nữa. Hiện nay đối với gia đình thì cũng được là con, rể 7 đảng viên, cho nên con cháu cũng tham gia tích cực và cũng luôn luôn động viên con cố gắng tích cực hơn nữa để xứng đáng với đảng quang vinh và tự hào là mình được đứng trong hàng ngũ của đảng”.

45 năm tuổi Đảng, già làng A Duân ở làng Pu Tá, xã Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông luôn gương mẫu, đi đầu trong các hoạt động và tích cực tuyên truyền, vận động người dân chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cũng như các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Chính từ sự gương mẫu đi đầu của già làng A Duân, người dân trong thôn Pu Tá đã tin tưởng và làm theo và đã từ bỏ tập quán canh tác lạc hậu, từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa. Đảng viên A Duân cho biết: “Từ năm 1964 là tham gia cách mạng, vừa rồi luôn luôn ông già suy nghĩ thế này, thứ nhất là căn dặn cho nhân dân từ trong xã đến thôn, đến các ngành, già làng nói chung là phải cốt cán giữ thôn, phải cố gắng làm thế nào bà con để thay đổi đời sống. Cố gắng làm thế nào để bà con để mà cơm ăn đủ, áo mặc đủ, đi học đi hành đến nơi đến chốn. Thứ ba về an ninh chính trị, trật tự là luôn luôn đề phòng cảnh giác, có người lạ mặt là mình phải báo cáo rõ, có xã, có thôn để xử lý”.

Những thắng lợi vĩ đại trong 90 năm kể từ ngày có Đảng lãnh đạo là minh chứng sinh động nhất về năng lực lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng và sức mạnh to lớn của nhân dân ta. Ông Vũ Đình Thông, đảng viên 30 năm tuổi Đảng, Bí thư Chi bộ thôn Kon Tu 2, xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum chia sẻ: “Với vị trí, vai trò, quan điểm của tôi là tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, đổi mới của Đảng ta và đất nước ta và làm tốt công tác tuyên truyền để mọi người đều thực hiện mọi chủ trương này. Mong muốn rằng đảng ta giữ vững kỹ cương được tôi luyện là một Đảng Cộng sản Việt Nam suốt chiều dài lịch sử 90 năm của Đảng ta đến bây giờ”.

Phát huy truyền thống cách mạng, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum đã đoàn kết, phát huy mọi nguồn lực để xây dựng quê hương và đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực, đặc biệt là xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, kinh tế – xã hội phát triển toàn diện, an ninh – quốc phòng được đảm bảo. Đảng viên Lê Việt Hùng ở thôn 5, xã Đoàn Kết, thành phố Kon Tum phấn khởi nói: “Tỉnh Kon Tum chúng ta là phát triển rất mạnh mẽ, được sự phát triển đó là sự ý Đảng lòng dân, đưa đến ấm no, tự do, hạnh phúc cho mọi nhà. Đến nay, đối với Kon Tum chúng ta thì nhân dân các dân tộc Tây Nguyên cũng rất tự hào về Đảng quang vinh và cũng góp phần cùng Đảng để xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển cùng với các tỉnh bạn để xây dựng đất nước càng ngày càng phồn vinh hơn nữa”.

Trong niềm vui chung mừng Đảng ta tròn 90 mùa xuân, các đảng viên lão thành  càng ngời sáng thêm niềm tin tưởng, tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và nguyện sắt son một lòng theo Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, tiếp tục lãnh đạo nhân dân ta đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế; thực hiện thắng lợi mục tiêu Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; xây dựng nước Việt Nam phồn vinh, hòa bình và thịnh vượng.

Ngọc Chí – Thanh Hà

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét