Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII

Đã đăng vào 18 Tháng 5, 2017 lúc 21:38

(kontumtv.vn) – Sáng 18/5, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng  đã chủ trì Hội nghị  toàn quốc sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hội nghị  trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố.

Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Kon Tum

Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Kon Tum

Tham dự tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Y Mửi; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Kring Ba, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Tuy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang  trên địa bàn tỉnh.

Sau 1 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII, tất cả các địa phương, cơ quan, đơn vị và lãnh đạo các ban, bộ, ngành, UBMTTQVN, các đoàn thể chính trị – xã hội đều đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình công tác gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) với một số nội dung quan trọng như: Nhận diện các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa; xây dựng kế hoạch của tập thể để thực hiện; trong đó, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng; xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ… Nhìn chung, việc xây dựng kế hoạch học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của tập thể và cá nhân gắn với giải quyết những vấn đềnổi cộm bức xúc của địa phương, đơn vị, đã góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng, học tập và làm theo Bác đã thực sự lan tỏa trong cuộc sống và đạt được nhiều kết quả tích cực, đáng khích lệ. Việc thực hiện Chỉ thị 05 trong thời gian tới cần gắn chặt với triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, trong đó chú trọng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII.

Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương đã khen thưởng 28 tập thể và 48 cá nhân đạt thành tích xuất sắc tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong 28 tập thể được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen có Đảng bộ Huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.

Thanh Tùng – Công Luận

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét