Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Sức lan tỏa cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Đã đăng vào 17 Tháng 4, 2019 lúc 19:25

(kontumtv.vn) – Sau hơn 3 năm thực hiện, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn thể nhân dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Kon Tum.

Tháng 4/2019, xã Đăk Năng, thành phố Kon Tum được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Có được kết quả đó, ngoài sự đầu tư của Nhà nước phải nói đến sự đồng sức, đồng lòng tham gia đóng góp của nhân dân trên địa bàn xã. Tính từ năm 2013 đến nay, nhân dân đã đóng góp hơn 1,3 tỷ đồng, hiến gần 10.000m2 đất, gần 6.000 ngày công lao động để làm đường giao thông nông thôn. Ông Võ Minh Quang, Chủ tịch UBND xã Đăk Năng nói: “Địa phương cũng xác nhận rằng, làm nông thôn mới nếu không có người dân là chủ thể thì không thể xây dựng được. Qua quá trình triển khai thực hiện thì người dân đã đồng tình trong công tác xây dựng nông thôn mới, người dân hiến đất, các vật kiến trúc để làm đường giao thông nông thôn. Bên cạnh đó, người dân tích cực tham gia lao động để nâng cao thu nhập”.

Làm đường giao thông nông thôn

Làm đường giao thông nông thôn

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, từ năm 2016 đến nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đóng góp hàng chục ngàn ngày công lao động, hàng ngàn m2 đất và nhiều tỷ đồng để làm đường giao thông nông thôn; xây dựng và duy trì được 628 tổ tự quản bảo vệ môi trường ở khu dân cư; duy trì tốt hoạt động 10 mô hình điểm khu dân cư văn hóa kiểu mẫu; 11 khu dân cư điểm đảm bảo trật tự ATGT; 05 mô hình điểm về phòng, chống tội phạm, ma túy. Đồng thời, các tổ chức, cá nhân đã đóng góp vào Quỹ Vì người nghèo tỉnh với tổng số tiền hơn 54 tỷ đồng, tiến hành hỗ trợ xây mới gần 700 căn nhà, sửa chữa hơn 30 căn nhà cho hộ nghèo… Với sự đóng góp tích cực của nhân dân, đến nay toàn tỉnh có 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Ông Lưu Duy Khanh, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Kon Tum cho biết: “Trong 3 năm qua rõ nét nhất là góp phần tham gia rất thiết thực trong thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới do Chính phủ phát động. Trên các lĩnh vực cụ thể như đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và nâng cao đời sống nhân dân. Từng địa phương đã có cách làm sáng tạo, vận dụng phù hợp với điều kiện thì có nhiều mô hình phát triển kinh tế, nhiều gương điển hình tiên tiến đã góp phần rất thiết thực trong việc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh tiếp tục phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên và các ngành có liên quan triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” bằng mô hình cụ thể, thiết thực. Ông Lưu Duy Khanh cho biết: “Thời gian tới, UBMTTQVN tỉnh tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên tiếp tục triển khai một cách đồng bộ, toàn diện 5 nội dung của cuộc vận động. Đặc biệt, trong cách triển khai thực hiện thì không dừng ở công tác tuyên truyền, vận động không mà bây giờ đi sâu những giải pháp, những mô hình để tạo ra những công việc, những sản phẩm nhất định, tham gia cụ thể vào việc thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới”.

Với những giải pháp đề ra, tin rằng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” sẽ tiếp tục có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư, khơi dậy tiềm năng, sức mạnh của nhân dân, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh.

Ngọc Chí – Huỳnh Đại

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét