Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Tăng cường quản lý đất đai, quy hoạch, xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Đã đăng vào 23 Tháng 2, 2020 lúc 18:28

(kontumtv.vn) – UBND tỉnh Kon Tum vừa ban hành Chỉ thị số 04, ngày 19/2/2020 về tăng cường công tác quản lý đất đai, quy hoạch, xây dựng trên địa bàn tỉnh.

TANG CUONG QUAN LY DAT DAI, QUY HOACH, XAY DUNG TREN DIA BAN TINH

Chấn chỉnh, khắc phục những sai phạm trong quản lý đất đai, quy hoạch, trật tự xây dựng tại các địa phương trong tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và pháp luật nếu để xảy ra sai phạm trên địa bàn quản lý; kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ, công chức vi phạm đạo đức công vụ, thiếu tinh thần trách nhiệm, buông lỏng quản lý, có biểu hiện tiếp tay, lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái quy định pháp luật, để xảy ra vi phạm về đất đai, xây dựng mà không kịp thời hoặc không xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh cần thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với lĩnh vực xây dựng; tăng cường thanh tra, kiểm tra và phối hợp xử lý nghiêm ngay từ đầu các vi phạm về quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng, đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trái pháp luật.

Cùng với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để xảy ra sai phạm trong lĩnh vực quản lý. Qua đây, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đơn vị tăng cường hơn nữa trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong thực hiện lập hồ sơ, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác ký, phát hành, bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tránh tình trạng giả mạo hồ sơ, giấy tờ trong thực hiện nhiệm vụ hoặc các trường hợp lợi dụng việc chuyển mục đích sử dụng đất, tách, hợp thửa đất để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai.

Thu Trang – Công Luận

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét