Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Tăng trưởng kinh tế tỉnh Kon Tum đạt trên 9%

Đã đăng vào 13 Tháng 6, 2018 lúc 21:04

TANG TRUONG KINH TE CUA TINH DAT TREN

(kontumtv.vn) – Nhờ có những giải pháp phù hợp và hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, kinh tế tỉnh Kon Tum tăng trưởng khá trong 6 tháng đầu năm 2018. Tổng sản phẩm trên địa bàn ước đạt 5.185 tỉ đồng. Kinh tế tăng trưởng trên 9% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, lĩnh vực công nghiệp-xây dựng đạt mức tăng trưởng trên 13%; thương mại-dịch vụ tăng trên 8%. Khu vực nông-lâm-thủy sản và lĩnh vực thuế tăng trên 7%.

Kinh tế phát triển đúng hướng, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo là cơ sở để tỉnh Kon Tum hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội trong năm 2018 và giai đoạn 2015-2020.

                             Văn Hiển – Công Luận

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét