Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Thành phố Kon Tum xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh toàn diện

Đã đăng vào 28 Tháng 3, 2020 lúc 19:52

(kontumtv.vn) – Thấm nhuần quan điểm của Đảng về xây dựng lực lượng vũ trang 3 thứ quân gắn với nền quốc phòng toàn dân, thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Kon Tum đã tập trung thực hiện tốt các biện pháp xây dựng, phát triển lực lượng dân quân tự vệ, góp phần tăng cường sức mạnh bảo vệ Tổ quốc, giữ ổn định tình hình an ninh chính trị tại địa phương.

Được thành lập tháng 12/2018, Tiểu đội Dân quân thường trực xã Ia Chim, thành phố Kon Tum gồm 10 chiến sĩ. Nhận thức được vai trò, nhiệm vụ được giao, các chiến sĩ trong tiểu đội luôn tham gia huấn luyện theo đúng nội dung, bảo đảm chất lượng, quân số tham gia đạt 100%. Cùng với tổ chức huấn luyện, công tác trực sẵn sàng chiến đấu luôn được triển khai nghiêm túc đảm bảo 24/24, góp phần mang lại sự bình yên cho nhân dân. Anh Nguyên Văn Quân, Tiểu đội phó Tiểu đội Dân quân thường trực xã Ia Chim nói: “Là một chiến sĩ dân quân thì bản thân tự nhận thức được vai trò, trách nhiệm của mình là bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, chính vì thế bản thân luôn cố gắng chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, mệnh lệnh của chỉ huy và thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao”.

Huấn luyện trên thao trường

Huấn luyện trên thao trường

“Các đồng chí qua quá trình luyện tập thì chấp hành rất nghiêm. Ngoài công tác huấn luyện thì lực lượng này là lực lượng bảo vệ mục tiêu tham gia phối hợp với lực lượng công an và kiểm lâm thực hiện nhiệm vụ khác. Hàng tháng đều có kế hoạch phối với lực lượng công an để tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn”. Ông Ngô Hồng Phát, Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Chim cho biết.

Thời gian qua, lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn thành phố Kon Tum đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố quan tâm xây dựng ngày càng phát triển vững mạnh toàn diện. Hàng năm, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố đều tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh và bồi dưỡng chính trị, huấn luyện quân sự cho các đối tượng là dân quân tự vệ. Hiện nay, số lượng dân quân tự vệ của thành phố đạt 1,4% so với dân số, trong đó đảng viên chiếm hơn 20%. Thượng tá Trần Quang Huy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Kon Tum nói: “Ban Chỉ huy Quân sự thành phố đã tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo các Đảng ủy, UBND các xã, phường tổ chức xây dựng lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn, trong đó chú trọng lấy chất lượng làm chính. Thông qua xây dựng thì Ban Chỉ huy hàng năm xây dựng kế hoạch chỉ đạo tổ chức huấn luyện cho các lực lượng theo chương trình quy định của Bộ Quốc phòng; đồng thời thường xuyên tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh những mặt yếu, khâu yếu để khắc phục và qua đó xây dựng lực lượng dân quân tự vệ ngày càng vững mạnh rộng khắp”.

Ngoài nhiệm vụ huấn luyện và trực sẵn sàng chiến đấu, lực lượng dân quân tự vệ thành phố Kon Tum còn tích cực tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội. Đồng thời, đóng góp hàng nghìn ngày công lao động giúp Nhân dân và tham gia xây dựng nông thôn mới.

Với việc thực hiện đồng bộ các nội dung, lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn thành phố Kon Tum đã được xây dựng vững mạnh, toàn diện và trở thành lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Qua đó, góp phần xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Ngọc Chí – Công Luận

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét