Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

TP. Kon Tum phân bổ gần 4,2 tỉ đồng cho vùng DTTS

Đã đăng vào 15 Tháng 4, 2019 lúc 19:43

THANH PHO KON TUM PHAN BO GAN 4,2 TY DONG CHO VUNG DAN TOC THIEU SO

(kontumtv.vn) – Trong quý I/2019, thành phố Kon Tum đã phân bổ gần 4,2 tỉ đồng từ nguồn các chính sách dân tộc của Chính phủ hỗ trợ cho các thôn, làng và bà con dân tộc thiểu số trên địa bàn phát triển kinh tế. Trong đó, vốn từ nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững gần 2,9 tỉ đồng; vốn Chương trình 135 và nguồn xây dựng nông thôn mới trên 1,3 tỉ đồng.

Việc phân bổ và giải ngân sớm nguồn đầu tư của Chính phủ giúp các thôn, làng trên địa bàn thành phố xây dựng mới, duy tu, sửa chữa các công trình hạ tầng; giúp bà con dân tộc thiểu số đa dạng hóa sinh kế, từng bước thoát nghèo.

Văn Hiển – Đức Thắng

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét