Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Trao chứng nhận tác phẩm báo chí chất lượng cao tỉnh Kon Tum năm 2018

Đã đăng vào 10 Tháng 1, 2019 lúc 20:30

(kontumtv.vn) – Thực hiện Đề án hỗ trợ hoạt động sáng tạo báo chí chất lượng cao của Thủ tướng Chính phủ, ngày 10/1, Hội Nhà báo tỉnh Kon tum tổ chức Hội nghị tổng kết và trao chứng nhận tác phẩm báo chí chất lượng cao của tỉnh năm 2018.

TRAO CHUNG NHAN TAC PHAM BAO CHI CHAT LUONG CAO NAM 2018

Trên cơ sở xét duyệt 42 tác phẩm báo chí của 16 tác giả và 2 nhóm tác giả, Hội đồng xét duyệt, nghiệm thu đã xét chọn và trao chứng nhận 19 tác phẩm báo chí đạt chất lượng cao năm 2018 bao gồm 5 tác phẩm báo in, 4 tác phẩm báo điện tử, 2 tác phẩm phát thanh, 5 tác phẩm truyền hình và 3 tác phẩm ảnh báo chí. Trong đó, 5 tác phẩm loại A, 5 tác phẩm loại B, 9 tác phẩm loại C.

Đây là những tác phẩm có nội dung tư tưởng tốt, bảo đảm định hướng tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; có sự sáng tạo trong cách thể hiện và có tính thời sự, có tính lan tỏa cao trong đời sống xã hội.

Văn Hiển – Huỳnh Đại

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét