Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát giảm nghèo tại huyện Đăk Glei

Đã đăng vào 21 Tháng 3, 2019 lúc 20:02

(kontumtv.vn) – Sáng 21/3, Đoàn công tác  của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Ủy viên BTV Quốc hội Hà Ngọc Chiến, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND huyện ĐăkGlei về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng DTTS miền núi giai đoạn 2012 – 2018. Tham gia đoàn có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Kring Ba.

UY BAN THUONG VU QUOC HOI GIAM SAT GIAM NGHEO TAI HUYEN DAK GLEI

Theo báo cáo của UBND huyện ĐăkGlei, kết quả giảm nghèo tại địa phương cơ bản bảo đảm mục tiêu chương trình đề ra, tạo điều kiện thúc đẩy tăng trưởng kinh tế – xã hội và ổn định an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở; góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Giai đoạn 2012 – 2015, tỷ lệ hộ nghèo từ 53,5% giảm còn 42,5%. Giai đoạn 2016 – 2018, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 38 % xuống còn 31%. Việc huy động, phân bổ và sử dụng nguồn vốn được triển khai hợp lý, phù hợp thực tiễn. Giai đoạn 2012 – 2015, tổng nguồn vốn đã được bố trí trên 87 tỷ đồng. Giai đoạn 2016 – 2018, trên 120 tỷ đồng. Các chính sách giảm nghèo bền vững được triển khai đồng bộ như đầu tư hạ tầng đối với chương trình 30a, chương trình 135, chính sách giáo dục và đào tạo, y tế, tín dụng hộ nghèo, nhân rộng mô hình giảm nghèo, dạy nghề…Huyện cũng triển khai nhiều chính sách đặc thù như hỗ trợ học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo; hỗ trợ lãi suất cải thiện nhà ở, nhà tiêu hợp vệ sinh…Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc triển khai chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững vẫn còn khó khăn, hạn chế nhất định. Cấp ủy, chính quyền địa phương  một số nơi và không ít người dân chưa nhận thức đúng đắn và đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của giảm nghèo. Quá trình triển khai thiếu sự quan tâm, phối hợp. Chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội của Trung ương chưa đồng bộ nên quá trình triển khai ở cơ sở còn lúng túng.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Hà Ngọc Chiến đánh giá cao kết quả giảm nghèo huyện Đăk Glei. Tuy nhiên, tỷ lệ hộ nghèo của huyện hiện vẫn còn cao và chưa mang tính bền vững. Vì vậy, huyện cần thực hiện đồng bộ các giải pháp, từ ban hành văn bản chỉ đạo đến triển khai cụ thể ở cơ sở; cần xác định nguyên nhân còn nghèo ở từng xã, thị trấn để có những biện pháp cụ thể, đặc thù, giúp các xã, thị trấn từng bước rút ngắn tỷ lệ hộ nghèo nói chung và hộ nghèo người dân tộc thiểu số nói riêng. Những đề xuất, kiến nghị của huyện được đoàn giám sát ghi nhận và xem xét, nghiên cứu để có đề xuất phù hợp, nhằm triển khai hiệu quả hơn các chính sách giảm nghèo.

Nhân dịp này, đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trao 50 suất quà cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi trên địa bàn huyện, mỗi suất trị giá 500.000đ.

CTV  A Lộc – Y Đông

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét