Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

An ninh Kon Tum 3/10/2018

Đã đăng vào 4 Tháng 10, 2018 lúc 6:15

(kontumtv.vn) – Tuyên truyền thu thập dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh.

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét