Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Cải cách hành chính 18/6/2018

Đã đăng vào 19 Tháng 6, 2018 lúc 6:29

(kontumtv.vn) – Mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét