Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Cải cách hành chính 26/3/2018

Đã đăng vào 27 Tháng 3, 2018 lúc 6:25

(kontumtv.vn) – Trao đổi ông Cao Trung Tin – Chủ tịch UBND huyện Đăk Tô về công tác cải cách hành chính trên địa bàn

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét