Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Cải cách hành chính 29/1/2018

Đã đăng vào 30 Tháng 1, 2018 lúc 6:24

(kontumtv.vn) – Thành phố Kon Tum đẩy mạnh cải cách hành chính ở xã, phường

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét