Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Cải cách hành chính 9/9/2019

Đã đăng vào 10 Tháng 9, 2019 lúc 5:25

(kontumtv.vn) – Khắc phục những tồn tại trong công tác cải cách hành chính của phường Thắng Lợi, TP. Kon Tum

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét