Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Người dân xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Đã đăng vào 11 Tháng 4, 2018 lúc 6:21

(kontumtv.vn) – Người dân xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét