Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Có hay không việc giả mạo chữ ký, làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở xã Diên Bình ?

Đã đăng vào 16 Tháng 8, 2017 lúc 6:40

(kontumtv.vn) – Có hay không việc giả mạo chữ ký, làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở xã Diên Bình ?

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét