Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Vì sao người dân chưa thể chuyển đổi mục đích quyền sử dụng đất đường Võ Nguyên Giáp ?

Đã đăng vào 6 Tháng 6, 2018 lúc 6:31

(kontumtv.vn) – Vì sao người dân chưa thể chuyển đổi mục đích quyền sử dụng đất đường Võ Nguyên Giáp ?

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét