Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Hướng dẫn sử dụng đầu thu kỹ thuật số mặt đất DVB_T2

Đã đăng vào 26 Tháng 9, 2017 lúc 16:29

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét