Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Văn minh đô thị Kon Tum tháng 8/2015

Đã đăng vào 26 Tháng 8, 2015 lúc 8:53

(kontumtv.vn) – Phong trào toàn dân xây dựng thôn, làng no đủ, vững mạnh tại thôn Kon Rờ Bàng 2, xã Vinh Quang, TP. Kon Tum

 

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét