Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Văn minh đô thị Kon Tum ngày 15/12/2015

Đã đăng vào 16 Tháng 12, 2015 lúc 6:53

(kontumtv.vn) – Dây điện, cáp internet, dây điện thoại … gây mất mỹ quan đô thị

 

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét