Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Văn minh đô thị Kon Tum ngày 16/11/2015

Đã đăng vào 17 Tháng 11, 2015 lúc 9:29

(kontumtv.vn) – Thành phố Kon Tum tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng, góp phần chỉnh trang đô thị

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét