Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Văn minh đô thị Kon Tum ngày 22/9/2015

Đã đăng vào 23 Tháng 9, 2015 lúc 9:38

(kontumtv.vn) – Thành phố Kon Tum tập trung chỉnh trang đô thị chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum

 

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét