Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Vì người nghèo 16/12/2017

Đã đăng vào 17 Tháng 12, 2017 lúc 6:52

(kontumtv.vn) – Xã Ia Dom, huyện Ia H’Drai phát huy hiệu quả các nguồn lực để giảm nghèo

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét