Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Thời sự ngày 30/4/2014

Đã đăng vào 30 Tháng 4, 2014 lúc 20:10

(kontumtv.vn) – Mời các bạn xem lại bản tin thời sự ngày 30/4/2014 của Đài PT-TH KonTum

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét