Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Thời sự tối 11/12/2017

Đã đăng vào 11 Tháng 12, 2017 lúc 20:02

(kontumtv.vn) – Mời các bạn xem lại bản tin thời sự tối 11/12/2017 của Đài PT-TH Kon Tum

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét