Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Thời sự tối 12/10/2019

Đã đăng vào 13 Tháng 10, 2019 lúc 5:09

(kontumtv.vn) – Mời các bạn xem lại bản tin thời sự tối 12/10/2019 của Đài PT-TH Kon Tum

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét