Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Thời sự tối 14/9/2019

Đã đăng vào 15 Tháng 9, 2019 lúc 6:12

(kontumtv.vn) – Mời các bạn xem lại bản tin thời sự tối 14/9/2019 của Đài PT-TH Kon Tum

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét