Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Thời sự tối 15/10/2017

Đã đăng vào 15 Tháng 10, 2017 lúc 20:20

(kontumtv.vn) – Mời các bạn xem lại bản tin thời sự tối 15/10/2017 của Đài PT-TH Kon Tum

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét