Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Thời sự tối 16/4/2019

Đã đăng vào 17 Tháng 4, 2019 lúc 5:14

(kontumtv.vn) – Mời các bạn xem lại bản tin thời sự tối 16/4/2019 của Đài PT-TH Kon Tum

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét