Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Thời sự tối 1/8/2020

Đã đăng vào 1 Tháng 8, 2020 lúc 19:43

(kontumtv.vn) – Mời các bạn xem lại bản tin Thời sự tối 1/8/2020 của Đài PT-TH Kon Tum

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét