Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Thời sự tối 18/8/2019

Đã đăng vào 18 Tháng 8, 2019 lúc 19:42

(kontumtv.vn) – Mời các bạn xem lại bản tin thời sự tối 18/8/2019 của Đài PT-TH Kon Tum

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét