Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Thời sự tối 22/5/2020

Đã đăng vào 22 Tháng 5, 2020 lúc 19:09

(kontumtv.vn) – Mời các bạn xem lại bản tin thời sự tối 22/5/2020 của Đài PT-TH Kon Tum

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét