Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Thời sự tối 27/1/2020

Đã đăng vào 27 Tháng 1, 2020 lúc 20:22

(kontumtv.vn) – Mời các bạn xem lại bản tin thời sự tối 27/1/2020 của Đài PT-TH Kon Tum

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét