Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Thời sự tối 28/11/2017

Đã đăng vào 28 Tháng 11, 2017 lúc 20:12

(kontumtv.vn) – Mời các bạn xem lại bản tin thời sự tối 28/11/2017 của Đài PT-TH Kon Tum

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét