Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Thời sự tối 4/12/2019

Đã đăng vào 5 Tháng 12, 2019 lúc 5:52

(kontumtv.vn) – Mời các bạn xem lại bản tin thời sự tối 4/12/2019 của Đài PT-TH Kon Tum

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét