Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Thời sự tối 6/11/2018

Đã đăng vào 6 Tháng 11, 2018 lúc 20:39

(kontumtv.vn) – Mời các bạn xem lại bản tin thời sự tối 6/11/2018 của Đài PT-TH Kon Tum

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét