Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Thời sự tối 9/7/2019

Đã đăng vào 10 Tháng 7, 2019 lúc 5:02

(kontumtv.vn) – Mời các bạn xem lại bản tin thời sự tối 9/7/2019 của Đài PT-TH Kon Tum

facebooktwittergoogle_plus

Để lại nhận xét