(kontumtv.vn) – 12 đại biểu được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV; 100 đại biểu được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh là số lượng được các đại biểu thống nhất thông qua tại Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND Kon Tum tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021 do UBMTTQVN tỉnh tổ chức dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Trần Bình Trọng.

Hội nghị hiệp thương chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Kon Tum
Hội nghị hiệp thương chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Kon Tum

Dự Hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Y Mửi; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Uỷ ban bầu cử tỉnh Đào Xuân Quí; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Kring Ba; lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBMTTQVN các huyện, thành phố; các tổ chức chính trị – xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội nghị, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh đã trình bày tờ trình về dự kiến số lượng, cơ cấu thành phần và phân bổ người của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Theo đó, tổng số đại biểu được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV là 12 đại biểu, để bầu 6 đại biểu, trong đó 2 đại biểu do Trung ương giới thiệu, 10 đại biểu do địa phương giới thiệu. Riêng số đại biểu địa phương được phân bổ cho các cơ quan, đơn vị gồm: 1 đại biểu là lãnh đạo chủ chốt của tỉnh; 1 đại biểu chuyên trách Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh; 4 đại biểu thuộc khối đoàn thể, chính trị – xã hội, ngành giáo dục; 4 đại biểu thuộc các cơ quan đơn vị khác.

Tổng số đại biểu được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh là 100 người, để bầu 50 đại biểu; được phân bổ cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương là: Thường trực Tỉnh ủy 2 người, các ban của Tỉnh ủy 8 người, cơ quan HĐND tỉnh 22 người, cơ quan hành chính tỉnh 4 người, cơ quan Mặt trận và các đoàn thể tỉnh 12 người, lực lượng vũ trang 4 người, đơn vị kinh tế 2 người, thành phố Kon Tum 10 người, 9 huyện mỗi huyện 4 người.

Các đại biểu dự Hội nghị đã thảo luận và biểu quyết thống nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021 do Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh trình tại Hội nghị.

Ngọc Chí – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *