(kontumtv.vn) – UBMTTQVN huyện Đăk Hà (tỉnh Kon Tum) tổ chức Hội nghị hướng dẫn nội dung, trình tự giới thiệu người ứng cử, làm hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021 cho các cơ quan đơn vị, tổ chức trên địa bàn.

DakHa

Hội nghị đã thông báo về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021 của cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn huyện; phổ biến nội dung của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, Nghị quyết số 11 ngày 01/2/2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội – Chính phủ – Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam…

Nhiệm kỳ 2016-2021, huyện Đăk Hà có 30 cơ quan, đơn vị, tổ chức được phân bổ ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa V, với tổng số 72 người được giới thiệu. Trong đó có 13 đại biểu tái cử, 27 đại biểu nữ, 26 đại biểu DTTS, 21 đại biểu dưới 35 tuổi và ngoài Đảng là 8 đại biểu. Hội nghị đã hướng dẫn làm hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021.

                                                                             CTV  Thu Hương

                                                          

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *