(kontumtv.vn) – Đến chợ phiên Đăk Hà, người ta có thể tìm mua mọi mặt hàng, cả những thứ vốn chỉ có ở những phiên chợ của những làng quê Bắc Bộ…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *