(kontumtv.vn) – Cây mắc ca đã được trồng ở một số địa phương theo hình thức khảo nghiệm, tự phát và chưa thể đánh giá hiệu quả kinh tế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *