Những năm qua, các chương trình, dự án phát triển kinh tế – xã hội các xã khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã được các cấp, các ngành quan tâm, góp phần làm thay đổi bộ mặt của các xã vùng sâu, vùng xa.  Tuy nhiên, đến nay Kroong vẫn đang là một xã nghèo với tỷ lệ hộ nghèo chiếm đến trên 35%.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *