(kontumtv.vn) – Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Đăk Hà đã chung sức, chung lòng xây dựng địa phương ngày càng phát triển mọi mặt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *