(kontumtv.vn) – Liên hoan cồng chiêng – múa xoang dành cho lứa tuổi học sinh là cầu nối tốt nhất để con em đồng bào dân tộc thiểu số giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *